News

Microsoft begränsar åtkomst till MSN Messenger-nätverket

Användare med äldre versioner av Messenger-klienten eller annan programvara, som exempelvis Trillian, kommer den 15:e oktober att stängas ute från MSN Messenger-nätverket.