News

Norsk oro över svensk porr

När Telenor efter nyår tar över svenska Utfors verksamhet får de en rad pornografiska webbkunder på köpet. Norske Leif Hagen är nu rädd att få problem med sitt porrimperium på nätet.