News

Google börsnoteras

Världens största sökmotor, Google, har lämnat in en ansökan till amerikanska myndigheter för att kunna introduceras på börsen.