News

Pixar+MGM=Sant?

Efter brytningen med Disney uppvaktas Pixar nu flitigt. Senast i raden av friare är MGM (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc).