News

Fildelning inte olagligt i Kanada

En domare i Kanada har fastslagit att det inte är olagligt att göra kopieringsskyddad musik man har på sin dator tillgänglig för andra via fildelningsnätverk.