News

Populärt PC-spel förbjuds i Kina

Kinesiska myndigheter har förbjudit det taktiska actionspelet Project IGI2: Covert Strike, eftersom det anses "skada Kinas nationella värdighet".