News

Omstritt företag släpper program för att kopiera PC-spel

Företaget 321 Studios har tidigare dragit på sig stämningar för sina program som möjliggör kopering av DVD-filmer. Nu släpper man ett program specialgjort för att kopiera PC-spel.