News

Uppdaterad version av Hotmail

När MSN Hotmail uppdateras till version 9.08 är de stora nyheterna en ny skräppost-teknologi kallad SmartScreen och en ny design som liknar den i Outlook 2003.